สพร. 9 พิษณุโลก ประชุมปิดฝึกโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

ศุกร์ ๐๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕๗
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยนายรัตนพล ชนยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงงานแปรรูปไม้เอนกวู๊ดเซล อ.เมือง สถาบันฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงาน หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (36 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 2 กันยายน 2564 โดยเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม สถานประกอบการสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดเวลาการรอคอยในกระบวนการผลิต ได้จริงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความพึงพอใจแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ
สพร. 9 พิษณุโลก ประชุมปิดฝึกโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
สพร. 9 พิษณุโลก ประชุมปิดฝึกโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด