มจพ. รับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2563

ศุกร์ ๐๓ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๐:๒๙
ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2563 ผ่านทางออนไลน์ Cisco Webex Meeting ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม- 2 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวิมินทรราชินี  มจพ. เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต งานวิจัย บริการวิชาการ กลุ่มศิษย์เก่า และนักศึกษา เป็นต้น  หลังจากนั้นในวันที่ 2 กันยายน 2564 เยี่ยมชมหน่วยงาน  โดย Live สด/คลิปวีดิทัศน์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิริรนธร ไทย-เยอรมัน  สถาบันนัวตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  ศาลาปฏิบัติธรรม  โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) และการสรุปผลประเมินและเตรียมนำเสนอผลการประเมิน ตามลำดับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด