เสวนาออนไลน์ : ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 บทเรียน "ครูสามเส้า" กรณีศึกษา เครือข่ายโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล

พฤหัส ๐๒ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๗:๑๐
ก้าวผ่านโควิด-19 ร่วมสร้างการเรียนรู้วิถีใหม่

"ล็อกดาวน์" ไม่ล็อกการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

มูลนิธิสยามกัมมาจลและภาคีเครือข่ายร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กำหนดจัดเสวนาออนไลน์ "ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกการเรียนรู้" ครั้งที่ 3  : บทเรียน "ครูสามเส้า" กรณีศึกษา เครือข่ายโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.30 น. ระบบ Zoom Cloud Meetings และ Facebook Live สำนักบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา-EduSandbox

เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นนวัตกรรรมจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพได้แม้ในสถานการณ์วิกฤติ   จะเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในชนบทได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ตัวอย่างสำคัญที่นำเสนอครั้งนี้คือ กรณีการปรับตัวของโรงเรียนบ้านเขาจีน และโรงเรียนอนุบาลสตูล พร้อมมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านศึกษาทั้งส่วนกลางและพื้นที่ โอกาสของการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่

  • เมื่อใบงานเยอะเกินไป : การปรับตัวของโรงเรียนบ้านเขาจีน

  โดย ผอ.เสรี มากแสง ครูอาอี ฉ๊ะ เปรมใจ ผู้ปกครอง และนักเรียน

  • นาฬิกาชีวิตกับโครงงานฐานวิจัย : การปรับตัวของโรงเรียนอนุบาลสตูล

 โดย ผอ.ยงยุทธ ยืนยง ครูนัฐญา ไหมฉิม  ผู้ปกครอง และนักเรียน

 

ทั้งนี้ ผู้บริหารการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจสามารถเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  ได้ตามลิงก์

?Join Zoom Meeting  https://scbfoundation.zoom.us/j/99914169286?pwd=OGYwSFNlOE9td3NvVE5WZUE1NGp0Zz09

หรือ เข้าโดยใช้รหัสการประชุมนี้  Meeting ID: 999 1416 9286  Password: 980290

หรือติดตามผ่านFacebook Live สำนักบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา-EduSandbox

ที่มา: kidkonkwa

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด