สนพ.แพร่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ พ.ศ.2565-2570

พฤหัส ๐๒ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๖:๕๗
วันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2565 - 2570 โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการของแต่ละหน่วยงานบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2565 - 2570 ณ ห้องประชุม เวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ แล

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด