ปภ.ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เตรียมพร้อมรับมือเชิงรุก - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเต็มกำลัง

พฤหัส ๐๒ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๓:๒๘
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเชิงรุก สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 - 18 ระดมนำเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ประสานการปฏิบัติร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนใน-นอกเขตเมือง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในระยะนี้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ รวมถึงอาจมีพายุเคลื่อนตัวผ่าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มที่ลาดเชิงเขา ริมฝั่งแม่น้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้วางแผนการจัดการทรัพยากรด้านสาธารณภัย ทั้งเครื่องมือเครื่องจักรกล อุปกรณ์ ที่มีความจำเป็นต่อการเผชิญเหตุเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเข้าประจำการในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เพื่อแก้ไขสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรเครื่องจักรกลในมิติเชิงพื้นที่ โดยพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบสูง 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก พื้นที่เขตเศรษฐกิจ และพื้นที่เปราะบาง (มีฝนตกมากกว่า 20%) ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 - 18 นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและมีระยะทางไกลจากเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบของศูนย์ ปภ.เขต ให้วางแผนนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเข้าประจำการ โดยประสานการปฏิบัติร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ดังนี้ ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี ประจำพื้นที่จังหวัดชลบุรี และศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต ประจำพื้นที่จังหวัดตรัง ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่เสี่ยงภัย

นายบุญธรรม กล่าวต่อว่า ปภ.ได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติตามลักษณะภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้มีความคล่องตัวและต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยในพื้นที่ชุมชนเขตเมือง ให้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและจัดตั้งพื้นที่ปฏิบัติการ (Staging Areas) เน้นการช่วยเหลือด้านชีวิต การอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ส่วนพื้นที่ชุมชนนอกเขตเมือง ให้ศูนย์ ปภ.เขต กระจายเครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้พร้อมรองรับสถานการณ์ในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชม. จัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ให้พร้อมปฏิบัติการทันที และสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยด้านการฟื้นฟู ด้านอุปโภคบริโภค และด้านคมนาคม โดยยึดหลักการดำรงชีวิตได้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์และดำเนินการแก้ไขฟื้นฟู ให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพร้อมปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง และพร้อมประสานการดูและประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด