สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มทักษะทางด้านอาชีพ ให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

พุธ ๐๑ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๐:๔๔
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายช่างเชื่อม บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564 ผู้รับการฝึกจำนวน 13 คน ณ โรงฝึกงานช่างเชื่อม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มทักษะทางด้านอาชีพ ให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มทักษะทางด้านอาชีพ ให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด