สถาบันการบินพลเรือน เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction to Aviation

อังคาร ๓๑ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๗:๑๘
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการบิน ที่ครบวงจร แห่งเดียวในประเทศไทยและสมาชิกประเภท Regional Training Center of Excellence (RTCE) โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction to Aviation สำหรับหน่วยงานในอุตสาหกรรม การบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานและเพิ่มพูนความรู้ด้านการบิน เช่น กฎหมายด้านการบินและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ระบบการขนส่งทางอากาศ การบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงอากาศยาน การจัดการท่าอากาศยาน ระบบบริหารนิรภัยการบิน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

***เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ใช้ระยะเวลาฝึกอบรมทั้งสิ้น 5 วัน ผ่านระบบ ZOOM (ในระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2564) ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://itrain.catc.or.th หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-272-5741 ต่อ 8571, 086-628-1611 E-mail: [email protected] ***

ที่มา: สถาบันการบินพลเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด