Thanasiri ส่งต่อน้ำใจ จากครอบครัว...สู่ชุมชน

อังคาร ๓๑ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๔๔
Thanasiri ส่งต่อน้ำใจ จากครอบครัว...สู่ชุมชน
Thanasiri ส่งต่อน้ำใจ จากครอบครัว.สู่ชุมชน

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (THANA), บริษัท อนาบูกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมส่งต่อน้ำใจจากครอบครัว...สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าเกษตรไทย สั่งเมล่อนออร์แกนิก ส่งตรงจากฟาร์มคุณภาพ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันส่งกำลังใจให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยไปด้วยกัน ตอกย้ำนโยบาย 3 เรื่องหลัก คือ Quality of Family Life, Environment Care และ Social Sharing ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความความยั่งยืนทั้งทางด้านคุณภาพชีวิต , เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมกันส่งเสริมโอกาสให้ชุมชนและสังคมต่อไป

ร่วมสนับสนุนสินค้าเกษตรไทย เต่าทองเมล่อน by The High Land Product ผลิตผลจากพื้นที่สูง ของเกษตรกรหนุ่ม ที่หันมาทำฟาร์มเกษตรออร์แกนิก ใช้การปลูกในโรงเรือน เน้นการปลูกให้ต้นเมล่อนแข็งแรง และหยุดการใช้ยาฆ่าแมลง เริ่มตั้งแต่เมล่อนเริ่มติดดอก ทำให้ เมล่อนปลอดสารพิษไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและ ชาวบ้าน ก็จะไม่ได้รับสารพิษ และสร้างสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมและชุมชน อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะจะพัฒนาฟาร์มให้เป็น รัฐวิสาหกิจชุมชน และเป็นสินค้าประจำอำเภอติดต่อ: คุณวิน FB Page : เต่าทองเมล่อน by The High Land Product ผลิตผลจากพื้นที่สูง 

ที่มา: เดอะ โมเมนโต้

Thanasiri ส่งต่อน้ำใจ จากครอบครัว.สู่ชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด