วธ.รวมใจสู้ภัยโควิด-19 สวจ.ปทุมธานี-สวจ.ตราด คว้ารางวัลสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เฝ้าระวัง ป้องกันโควิด-19

อังคาร ๓๑ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๕๐
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยหลัก 3 มิติ : ศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม มาสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ ทาง สป.วธ. จึงขอประกาศผลการคัดเลือกสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้

1.ประเภทอินโฟกราฟิก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สวจ.ปทุมธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สวจ.ขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สวจ.พังงา รางวัลชมเชย ได้แก่ สวจ.ฉะเชิงเทรา และสวจ.ระนอง 2.ประเภทคลิปวิดีโอ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สวจ.ตราด ชื่อคลิป "คืนรอยยิ้มให้คนตราด" รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สวจ.ยโสธร ชื่อคลิป "วิถีใหม่เมืองบั้งไฟไกลโควิด" และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สวจ.สุราษฎร์ธานี ชื่อคลิป "จุดเริ่มต้นของชัยชนะ COVID-19" และสวจ.ปทุมธานี ชื่อคลิป "ใจเย็นๆ โควิด" รางวัลดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ สวจ.พังงา และสวจ.ลำปาง รางวัลดีเด่นด้านเนื้อหาในภาพรวม ได้แก่ สวจ.พิจิตร สวจ.ลำพูน และสวจ.สุรินทร์

รางวัลดีเด่นด้านเทคนิคการเล่าเรื่อง/ถ่ายทำ ได้แก่ สวจ.กาฬสินธุ์ สวจ.ตรัง สวจ.พระนครศรีอยุธยา สวจ.พิจิตร สวจ. สุราษฎร์ธานี สวจ.อุดรธานี สวจ.อุตรดิตถ์ รางวัลดีเด่นด้านการใช้ภาษาและดนตรีประกอบ ได้แก่ สวจ.จันทบุรี สวจ.ชลบุรี สวจ.ชัยภูมิ สวจ.เชียงใหม่ สวจ.ตรัง สวจ.นครราชสีมา สวจ.นครสวรรค์ สวจ.นราธิวาส สวจ.ปทุมธานี สวจ.พัทลุง สวจ.พิษณุโลก สวจ.ร้อยเอ็ด สวจ.สุราษฎร์ธานี สวจ.สุรินทร์ และสวจ.อุบลราชธานี และรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพการผลิต ได้แก่ สวจ.ตรัง และสวจ.สุราษฎร์ธานี

"ขอขอบคุณ สวจ.และเครือข่ายศิลปินด้านวัฒนธรรมที่ร่วมกันผลิตสื่อดี ๆ สื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นที่งดงาม เข้าใจง่าย สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง วธ. ถือว่า สวจ.ที่ได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกช่องทางไปยังประชาชนต่อไป ขอให้สวจ.ทุกจังหวัดดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เช่นนี้ไปยังเครือข่าย วัฒนธรรมและประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ขอให้เร่งเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ศิลปินพื้นบ้านและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม รับทราบข้อมูลและสมัครใจลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวยาตามวันและเวลาที่กำหนด ที่สำคัญขอให้ดำเนินโครงการ กิจกรรม มุ่งเน้นให้เกิดรายได้ของประชาชนเป็นหลักเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้ได้มากที่สุดตามนโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ด้วย" ปลัด วธ. กล่าว

ที่มา: สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด