สพร. 7 อุบล ประเมินช่างแอร์ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อังคาร ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๔๑
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประเมินความรู้ความสามารถ "ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1" ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 20 คน ผ่านการประเมินฯ 20 คน ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License) และบัตรประจำตัวแบบสมาร์ทการ์ดทันทีที่เสร็จสิ้นการประเมิน เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพช่างได้อย่างถูกกฎหมาย ทั้งนี้ ใช้งบประมาณทั้งหมดจากโครงการพัฒนาทักษะฝีมือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
สพร. 7 อุบล ประเมินช่างแอร์ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
สพร. 7 อุบล ประเมินช่างแอร์ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด