สสว. ผนึก ISMED จัด "Online Business Matching 2021" จับคู่เจรจาธุรกิจไทย - ฟิลิปปินส์ เน้นสินค้าแฟชั่น บิวตี้ ความงาม และสุขภาพ

จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๓๘
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ Online Business Matching 2021 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างผู้ประกอบการของประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสู่ประเทศฟิลิปปินส์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และหาช่องทางการตลาดที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพธุรกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน
สสว. ผนึก ISMED จัด Online Business Matching 2021 จับคู่เจรจาธุรกิจไทย - ฟิลิปปินส์ เน้นสินค้าแฟชั่น บิวตี้ ความงาม และสุขภาพ

สำหรับการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ Online Business Matching 2021 ระหว่างประเทศไทย กับฟิลิปปินส์ ได้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น บิวตี้ ความงาม และสุขภาพ โดยมีผู้ขายเป็นผู้ประกอบการไทย จำนวน 70 ราย และผู้ซื้อเป็นผู้ประกอบการฟิลิปปินส์ กลุ่ม B2B เช่น ตัวแทนจำหน่าย ผู้กระจายสินค้า ผู้นำเข้าสินค้า ห้างร้าน ผู้ค้าปลีกค้าส่ง แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

โดยเป้าหมายการจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไทย 1 ราย พบคู่ค้า 3 - 5 ราย ผ่านช่องทางการนัดหมายเจรจาธุรกิจบนแพลตฟอร์ม www.bee2bee.asia นอกจากนี้แล้วยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทยบนแพลตฟอร์มต่อ 3 เดือนหลังจบกิจกรรม เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มช่องทางการรับรู้ไปยังประเทศอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรบนแพลตฟอร์มอีกด้วย

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด