สพร.7 อุบล ทดสอบสัญจรช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๐๗
วันที่ 29 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ให้ช่างชุมชนอำเภอตระการพืชผล จำนวน 20 คน ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ จะได้เข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (Licenses) นำไปใช้เป็นหลักฐานการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้ถูกตามกฎหมาย ทั้งนี้ ใช้งบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาทักษะฝีมือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
สพร.7 อุบล ทดสอบสัญจรช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
สพร.7 อุบล ทดสอบสัญจรช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด