สพร. 7 อุบล ฝึกการควบคุมรถยก ให้ สปก. และ นศ. ชั้นปีสุดท้าย

จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๐๔
วันที่ 29 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ฝึกอบรมสาขา "เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย" ให้พนักงานบริษัท กิจเจริญโฮม จำกัด (เครือ SCG) และนักศึกษาปีสุดท้ายมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีจำนวน 24 คน โดยหลักสูตรดังกล่าวมีการอบรมภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ผ่าน zoom และฝึกปฏิบัติการควบคุมรถยก ณ โรงฝึกงานช่างยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
สพร. 7 อุบล ฝึกการควบคุมรถยก ให้ สปก. และ นศ. ชั้นปีสุดท้าย
สพร. 7 อุบล ฝึกการควบคุมรถยก ให้ สปก. และ นศ. ชั้นปีสุดท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด