สนพ.แพร่ ดำเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๔๑
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักผ่านทางสื่อวิดิทัศน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรม หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแพร่ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฯ ภายในงานมีการแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ และสาขาช่างสีเฟอร์นิเจอร์ และจัดจำหน่วยสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและผ้าหม้อห้อมจากวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัด ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด