ไทยสมายล์ ส่งมอบเงินรายได้จากโครงการ WE Virtual Run 2021 จำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ศุกร์ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒๙
ไทยสมายล์ ส่งมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดโครงการ WE Virtual Run กิจกรรมวิ่งออนไลน์การกุศล โดยร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)  เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ เพื่อสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital) ที่มีพันธกิจสำคัญในการเป็นที่พึ่งพาของผู้ป่วย และเป็นที่สำหรับการสร้างสรรค์งานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฝีมือคนไทยระดับภูมิภาคต่อไป
ไทยสมายล์ ส่งมอบเงินรายได้จากโครงการ WE Virtual Run 2021 จำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

โครงการ WE Virtual Run เป็นกิจกรรมวิ่งออนไลน์การกุศล โดยมีทีมนักบิน ลูกเรือ พนักงานสายการบินไทยสมายล์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564  ที่ผ่านมา นับเป็นโครงการวิ่งออนไลน์การกุศลที่นอกจากจะได้มีส่วนร่วมบริจาคเงินในการสร้างโรงพยาบาลแล้วยังช่วยส่งเสริมให้คนไทยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายรูปแบบใหม่และสร้างสังคมสุขภาพดีอีกด้วย

ที่มา: สายการบินไทยสมายล์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด