พรอสเพอร์ (PROS) มอบทุนสนับสนุนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศุกร์ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๑
นายวัชรพล รุจิเรข (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและบริหารทั่วไป บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS ผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ทุน รวมมูลค่า 40,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีระยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล (ซ้ายสุด) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดย PROS ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนด้านการศึกษา โดย PROS ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต
พรอสเพอร์ (PROS) มอบทุนสนับสนุนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด