สพร.12 สงขลา ทดสอบมาตรฐานช่างแอร์เตรียมยื่นประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

ศุกร์ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๕๓
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศในสถานประกอบการ  จำนวน 8 คน ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านมาตรฐานฯสามารถยื่นเพื่อขอรับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ(License) ได้ทันที สำหรับผู้สนใจต้องการทดสอบมาตรฐานฯช่างเครื่องปรับอากาศเพื่อยื่นขอรับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สามารถติดต่อสมัครได้ในรุ่นที่5/2564 จะทดสอบวันที่ 16 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา โทร.0 7433 6052 ต่อ 147 หรือที่คุณสมเกียรติ ขวัญแก้ว โทร.08 1957 6782
สพร.12 สงขลา ทดสอบมาตรฐานช่างแอร์เตรียมยื่นประเมินรับรองความรู้ความสามารถ
สพร.12 สงขลา ทดสอบมาตรฐานช่างแอร์เตรียมยื่นประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด