สพร.12 สงขลา ฝึกอบรม การบำรุงรักษารถยนต์ ผ่านระบบออนไลน์

พฤหัส ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒๘
วันที่ 26 ส.ค. 2564  นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบำรุงรักษารถยนต์  โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไป รวม 37  คน  จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก การฝึกอบรมยังไม่สามารถรวมกลุ่มคนจำนวนมากได้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ได้เปลี่ยนรูปแบบการฝึกเป็นรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้งานทั่วไปในการเดินทางและการขนส่งสินค้า ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
สพร.12 สงขลา ฝึกอบรม การบำรุงรักษารถยนต์ ผ่านระบบออนไลน์
สพร.12 สงขลา ฝึกอบรม การบำรุงรักษารถยนต์ ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด