สพร. 7 อุบลราชธานี ประเมินความรู้ความสามารถสัญจรให้ช่างชุมชน อ.เขมราฐ

พฤหัส ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๐๘
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประเมินความรู้ความสามารถสัญจร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กลุ่มช่างชุมชนอำเภอเขมราฐ จำนวน 19 คน ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ผ่านการประเมินฯ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(Licenses) เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้อย่างถูกกฎหมาย ทั้งนี้ ใช้งบประมาณทั้งหมดจากโครงการพัฒนาทักษะฝีมือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
สพร. 7 อุบลราชธานี ประเมินความรู้ความสามารถสัญจรให้ช่างชุมชน อ.เขมราฐ
สพร. 7 อุบลราชธานี ประเมินความรู้ความสามารถสัญจรให้ช่างชุมชน อ.เขมราฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด