AGE คว้า 2 รางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน

พฤหัส ๒๖ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๒๙
เรียกว่าเป็นกลุ่มบริษัท ที่มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการให้ความสำคัญเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมจริงๆ สำหรับ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) ล่าสุด ในช่วงระหว่างปี 2563 และ 2564 กลุ่มบริษัทสามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ จากกระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มาครองถึง 2 ประเภทรางวัล โดย AGE ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 โครงการ AGE Solar Rooftop ผลิตไฟฟ้าเพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ขณะที่ บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2021 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง งานนี้ทำเอาบิ๊กบอส "พนม ควรสถาพร" ถึงกับเป็นปลื้ม ที่กลุ่มบริษัทคว้ารางวัลเกี่ยวกับพลังงานมาครองแบบต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นภายในองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงาน และยังเป็นการันตีถึงความใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความสำคัญกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
AGE คว้า 2 รางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด