สจล. ผนึก ธ.กรุงไทย นำดิจิทัลแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อน 'รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร'

พุธ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๓๖
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนที่ 3 จากซ้าย) ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดิจิทัลเฮลท์แคร์แพลตฟอร์ม (Digital Healthcare Platform) เพื่อขับเคลื่อนงานบริหารและงานบริการภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) แบบครบวงจร ครอบคลุมระบบบริหารเงินสด การชำระเงินของธนาคาร การตรวจสอบและใช้สิทธิรักษาพยาบาล ฯลฯ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กรุงเทพฯ
สจล. ผนึก ธ.กรุงไทย นำดิจิทัลแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อน 'รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร'

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด