"บีซีพีจี" ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือน ปี 2564

พุธ ๒๕ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๔๐
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 7 กันยายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 กันยายน 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทบีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 434 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 กันยายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 7 กันยายน 2564

ที่มา: บีซีพีจี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด