ก.แรงงาน เปิดทางเลือกใหม่ให้สปก.ใช้ E-Training พัฒนาทักษะพนักงานยุคโควิด-19

อังคาร ๒๔ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๕๕
ก.แรงงาน เผยสปก. สนใจใช้ E-Training เป็นทางเลือกในการพัฒนาพนักงาน ลดการรวมตัวป้องกันโควิด-19

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้กพร. กระทรวงแรงงาน ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อเป็นแรงงานคุณภาพและรักษาการจ้างงาน รวมถึงพัฒนาเพิ่มช่องทางการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) เพื่อเป็นทางเลือกให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมให้แก่พนักงานตนเองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และรองรับวิถีปกติใหม่นั้น ปัจจุบันสถานประกอบกิจการให้ ความสนใจฝึกอบรมพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวแล้วหลายแห่ง

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ได้รับทราบข้อมูลจากนายจ้างและสถานประกอบกิจการว่าการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานที่ผ่านมาหยุดชะงักไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อกพร. เพิ่มทางเลือกโดยให้ใช้ การฝึกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้ม แก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายและรวมตัวของพนักงานในการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เช่นเดียวกับการฝึกอบรมทั่วไป จึงเชิญชวนให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการใช้การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับพนักงานของตนเอง

"สำหรับนายจ้างและสถานประกอบกิจการที่สนใจการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (1) จัดฝึกอบรมแบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (2) พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องแสดงตนก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (3) การฝึกอบรมสามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง มีการโต้ตอบระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ (4) ต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ปี และที่สำคัญให้มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เบอร์โทร 0 2246 1937" อธิบดี กพร. กล่าว

 

ที่มา: กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด