พัฒนาฝีมือแรงงานอุบลฯ จัดประเมิน License ช่างไฟฟ้าให้ช่างชุมชน

อังคาร ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๔๕
23 ส.ค. 64 นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างชุมชน กลุ่มผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง แรงงานนอกระบบ แรงงานในสถานประกอบกิจการ กำลังแรงงานใหม่ ตามโครงการพัฒนาทักษะผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 คน เพื่อให้มีหนังสือรับรองในการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้ผู้ได้รับผลกระทบมีความมั่นคงในชีวิต
พัฒนาฝีมือแรงงานอุบลฯ จัดประเมิน License ช่างไฟฟ้าให้ช่างชุมชน

นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนกระบวนการในการได้มาซึ่งไลเซนส์ช่างไฟฟ้าภายในอาคารนั้น จะประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่วนนี้มีคะแนนอยู่ที่ 50% ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรมต่างๆ ที่ผ่านมา ตรงกับงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ส่วนนี้มีสัดส่วนคะแนนอยู่ที่ 25% และบุคลิกลักษณะส่วนบุคล ที่แสดงถึงศักยภาพความพร้อมในการทำงานประกอบวิชาชีพ ส่วนนี้มีสัดส่วนคะแนนอยู่ที่ 25% เมื่อผ่านการประเมินทั้ง 3 ส่วนนี้แล้ว ผู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 85% ขึ้นไป จึงจะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หรือ ที่เรียกกันง่ายๆว่าไลเซนส์ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร นำไปใช้เป็นหลักฐานการประกอบอาชีพได้ถูกตามกฎหมายต่อไป

 

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

พัฒนาฝีมือแรงงานอุบลฯ จัดประเมิน License ช่างไฟฟ้าให้ช่างชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด