สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ครั้งที่ 3/2564 สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานชงกาแฟ ระดับ 1

ศุกร์ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๐๖
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ครั้งที่ 3/2564 สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานชงกาแฟ ระดับ 1 ร้าน One Off Coffee ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ครั้งที่ 3/2564 สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานชงกาแฟ ระดับ 1
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ครั้งที่ 3/2564 สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานชงกาแฟ ระดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด