ทีเซลส์ ร่วมกับ 365 โซลูชั่นส์ ขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการสุขภาพ อนาคตแห่งการลงทุน

ศุกร์ ๒๐ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๓๗
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมกับ บริษัท 365 โซลูชั่นส์ จำกัด จัดสัมมนาออนไลน์ 'Business Forum and Business Matching' Driving Thailand Healthcare Innovation Forward: Is Healthcare the Future Investment? บริการสุขภาพ อนาคตแห่งการลงทุน? เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30-15.30 น. ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom Meeting โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ทีเซลส์ (TCELS) ชวนคุณมาร่วมเจาะลึกการลงทุนนวัตกรรมบริการสุขภาพ สู่มิติคุณภาพชีวิตที่ดี พบกับกูรู วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการลงทุน และธุรกิจสุขภาพ อาทิ

  • ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
  • คุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล
  • คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

  • ดำเนินรายการโดย คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ และ คุณทวีรัตน์ จิรดิลก

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า "รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับ CEO ชั้นนำของประเทศที่ได้สละเวลามาร่วมสัมมนา และขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์การให้บริการทางการแพทย์ของไทยได้เติบโต และมีความมั่นคงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ"

"โครงการ 'Business Forum and Business Matching' 2021 ปีนี้ตอบโจทย์และตอบรับช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งในภาวะปัจจุบัน ประชาชนมีความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีและใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำให้มีความต้องการด้านบริการสุขภาพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วย และนวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์ เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ที่ขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีการลดต้นทุนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดพันธกิจเครือข่ายเชื่อมโยงสู่คู่ค้าธุรกิจ เกิดการลงทุน ร่วมทุนสู่อุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจร เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทุกภาคส่วน ผลักดันอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์การให้บริการทางการแพทย์ นวัตกรรมบริการสุขภาพ มีการพัฒนาและมองเห็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค"

ดร.ศิรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "หลังจบการสัมมนา ทีเซลส์ (TCELS) เปิดเวที Business Matching จับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อพบปะ หารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มนักธุรกิจ หรือนักลงทุน กับนักวิจัย หรือเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างพันธกิจลงทุนในยุคโควิด-19 และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย"

"ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เห็นถึงโอกาสและให้ทางทีเซลส์ (TCELS) ได้สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยทีเซลส์จะเป็นต้นน้ำที่ผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตสู่อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในประเทศอย่างยั่งยืน" ดร.ศิรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด