ช่อง 7HD รวมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงินสนับสนุน สจล. ผลิตเครื่อง High Flow ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

จันทร์ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๒๘
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด-19 ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ ช่อง 7HD ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนในนาม ช่อง 7HD รวมใจสู้ภัยโควิด-19 โดยมอบเงินสนับสนุนโครงการ "ให้เพื่อต่อลมหายใจ" แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จำนวน 1,925,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow จำนวน 35 เครื่อง นำไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนให้มีอุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเพียงพอ โดย คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณสมโภชน์ โตรักษา ผู้จัดการฝ่ายข่าว และผู้ประกาศข่าว คุณเปรมสุดา สันติวัฒนา, คุณสวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา เป็นผู้แทนสถานีฯ ในการมอบครั้งนี้ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ช่อง 7HD รวมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงินสนับสนุน สจล. ผลิตเครื่อง High Flow ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
ช่อง 7HD รวมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงินสนับสนุน สจล. ผลิตเครื่อง High Flow ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด