กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลระดับเอเชีย จาก Insurance Asia Award 2021

จันทร์ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๑๑
นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับรางวัล 'CEO of the Year' จาก Insurance Asia Award 2021 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากสถาบันเดียวกัน ในสาขา 'Insurance Initiative of the Year' จากบริการเทเลเฮลท์ (TeleHealth) ซึ่งรางวัลทั้งสองรางวัลดังกล่าว ถือเป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุดที่สนับสนุน พร้อมสร้างทัศนคติ "Know You Can - คุณทำได้" ให้ทุกคน ทั้งพนักงาน ฝ่ายขาย และลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงความมุ่งมั่นพัฒนา และความสำเร็จของการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี รวมถึงตอกย้ำการมีลูกค้าเป็นมาเป็นที่หนึ่ง และพร้อมเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลระดับเอเชีย จาก Insurance Asia Award 2021

รางวัล Insurance Asia Awards จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บริษัทประกันภัย และประกันชีวิตชั้นนำ ที่มีโครงการริเริ่มโดดเด่น นวัตกรรมอันเป็นเลิศ และมีคุณค่าต่อภาคธุรกิจประกันในระดับภูมิภาคระดับเอเชีย

ที่มา: กรุงไทย-แอกซ่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด