สนพ.ปราจีนบุรี ดันวัยเก๋า ฝึกอาชีพผ่านระบบออนไลน์

จันทร์ ๑๖ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๔๓
สนพ.ปราจีนบุรี ดันวัยเก๋า ฝึกอาชีพผ่านระบบออนไลน์ สาขาการทำเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้ หวังสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแรงงานได้รับผลกระทบจำนวนมาก ซึ่งแรงงานผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในนั้น และเนื่องด้วยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้เน้นย้ำการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย ซึ่งในปัจจุบันโครงสร้างกำลังแรงงานเริ่มเปลี่ยนไป ผู้สูงอายุเริ่มมากขึ้นและผู้สูงอายุยังสามารถทำงานได้ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการทำงานสามารถนำศักยภาพนั้น ถ่ายทอดให้แก่แรงงานรุ่นใหม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ สร้างคุณค่าให้กับตัวผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ด้านนางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี (ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี) กล่าวต่อไปว่า สนพ.ปราจีนบุรี ได้ดำเนินการฝึกอาชีพให้กับแรงงานผู้สูงอายุ ในหลักสูตรการทำเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-13 สิหาคม 2564 จำนวน 20 คน 18 ชั่วโมงผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันได้ โดยจะฝึกอบรมภาคความรู้ 12 ชั่วโมง เกี่ยวกับการทำเครื่องดื่มเมนูต่างๆ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการค้า สร้างแบรนด์ของตนเอง การถ่ายภาพเบื้องต้น การฝึกฝน พัฒนาต่อยอดรวมถึงการจำหน่าย

ที่เหลืออีก 6 ชั่วโมงจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกได้รังสรรค์เมนูของตนเอง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง คิดค้นเมนูใหม่จากวัตถุดิบหรือสมุนไพรที่มีรอบอยู่รอบตัว อาทิ เจียดรุณี แฮปปี้เฮิร์บ รื่นเริงสมุนไพร สมุนเสริมสุขภาพ ซึ่งนอกจากความรู้ที่ได้รับแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกซึ่งเป็นผู้สูงอายุยังได้รับการพัฒนาสมาธิ มีกิจกรรมให้ระดมความคิดเห็น อธิบายร่วมกัน หวังให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับประชากรก่อนวัยสูงอายุเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

นางสุทัตตา หนึ่งในผู้เข้าอบรม กล่าวว่า ในช่วงโควิด-19 ที่กำลังระบาดแบบนี้ จะออกไปไหนก็กลัวจะติดเชื้อ การฝึกอาชีพออนไลน์ตอบโจทย์มาก นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังสามารถนำไปสร้างอาชีพได้อีกด้วย เรียนออนไลน์สะดวกดี ไม่ต้องกลัวโควิด-19 แต่อาจจะติดขัดในช่วงของปฏิบัตินิดหน่อยเพราะต้องดูด้วย ทำตามไปด้วย แต่อาจารย์ก็ใจดี ให้ส่งการบ้านทีหลัง นอกจากนี้ยังได้ความรู้ใหม่ๆ เช่นการใช้อัลมอนต์บดแทนคอฟฟี่เมต หรือทำน้ำเชื่อมเอง

ด้านนางเสริมศรี เจ้าของกิจการ อายุ 67 ปี กล่าวเสริมว่า คนแก่สมัยนี้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตกันหมดแล้ว การเรียนแบบออนไลน์จึงไม่เป็นอุปสรรคกับอายุ หากเราพร้อมที่พัฒนาตนเอง และเรียนรู้ไปด้วยกัน

ผู้สูงอายุที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0 3729 0380 -1 ต่อ 116,117 หรือ facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด