กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนขยายองค์ความรู้โค้ดดิ้งสู่ทุกภาคส่วน

ศุกร์ ๑๓ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๓๔
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "คุณหญิงโค้ดดิ้ง" เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักและการรับรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ สู่ทุกภาคส่วน และมูลนิธิ Teach For Thailand นำโดยนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ และนายวิชิตพล ผลโภค CEO และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Teach for Thailand พร้อมด้วยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย คณะอนุกรรมการฯ และดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ที่ปรึกษาพิเศษ มูลนิธิ Teach For Thailand โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การสนับสนุนองค์ความรู้โค้ดดิ้งกับกลุ่มครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพราะโค้ดดิ้งจะเป็นการเพิ่มคุณภาพคนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน
กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนขยายองค์ความรู้โค้ดดิ้งสู่ทุกภาคส่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด