กสิกรไทยร่วมแสดงความยินดี INETREIT เข้าเทรดวันแรก

จันทร์ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒๒
นางสาวพรวิภา ตั้งตรงจิตร (ที่2จากขวาล่าง) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต (INETREIT) ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวพรวิสาข์ มังกิจ (ซ้ายบน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ ในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกรูปแบบออนไลน์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต (INETREIT) ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยมจากนักลงทุน เพราะเป็นการถือสินทรัพย์ทางเลือกที่ช่วยกระจายความเสี่ยง เนื่องจากมีรายได้ค่าเช่าที่สม่ำเสมอและให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มั่นคงในระยะยาว ประมาณการผลตอบแทนปีแรก8.96%โดยมีนางมรกต กุลธรรมโยธิน (ขวาบน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และนางจิรยง อนุมานราชธน (ซ้ายล่าง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ร่วมแสดงความยินดี
กสิกรไทยร่วมแสดงความยินดี INETREIT เข้าเทรดวันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด