มัดรวม 5 เทคนิค SHOPEE Ads

ศุกร์ ๐๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๐๓
ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในคลาสเรียนรายวิชา MKT 395 : DIGITAL MARKETING TOOLS AND TECHNIQUES คลาสเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ในหัวข้อ  Shopee Ads for E-Commerce โดยได้รับเกียรติจาก คุณพภัสสรณ์ แช่มศักดิ์สิทธิ์ จาก PhaSu Firm Digital Marketing Consultancy เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ซึ่งพอสรุปประมวลความได้เป็น 5 เทคนิค SHOPEE Ads  ดังต่อไปนี้
มัดรวม 5 เทคนิค SHOPEE Ads
  1. 1. Search Ads ของ Shopee เป็นการโฆษณาที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆ สามารถคาดหวังยอดขายสินค้าจากการทำโฆษณาแบบนี้ได้เลย
  2. 2. Discovery Ads ของ Shopee เป็นเครื่องมือที่พิเศษมาก ในการโฆษณาสินค้าที่จะไปแสดงตามความสนใจของลูกค้าแต่ละคน
  3. 3. Code ส่วนลด สามารถใช้สร้างการตัดสินใจซื้อได้ดี ใช้เพิ่มปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งได้ดี และใช้ได้ดีทั้งการขายกับลูกค้ากลุ่มเดิม และขายสินค้ากับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ
  4. 4. Slot Flash Sale สามารถใช้ทำการตลาดได้หลากหลายรูปแบบมากๆ ทั้งดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ใช้เพื่อสร้างยอดขายสินค้าอื่นๆเพิ่มเติม หรือใช้เพื่อเคลียร์สต๊อกสินค้า ขึ้นอยู่กับแบรนด์ว่าจะใช้ในการทำการตลาดรูปแบบไหนบ้าง
  5. 5. Trend การขายสินค้าใน E-Marketplace เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก จากผลกระทบจาก COVID-19 และการ Lock Down แบรนด์ที่ไม่เคยขายสินค้าใน E-Marketplace มาก่อนก็เข้ามาเล่นในตลาดนี้ และในอนาคตการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จะไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นมาตรฐานที่ทุกๆแบรนด์จะต้องทำ

และนี่คือสรุป 5 เทคนิค จาก คุณพภัสสรณ์ แช่มศักดิ์สิทธิ์ จาก PhaSu Firm Digital Marketing Consultancy ในคลาส MKT 395 : DIGITAL MARKETING TOOLS AND TECHNIQUES

บทความโดย อ.สุเมธ สันติกุล

อาจารย์สาขาวิชา Digital Marketing คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด