สพร. 7 อุบลฯ ร่วมกับเทคโนฯรักไทยน้ำยืนประเมินสัญจรช่างไฟฟ้า

พฤหัส ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕๙
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประเมินความรู้ความสามารถสัญจร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กลุ่มช่างชุมชนอำเภอน้ำยืน จำนวน 20 คน ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ที่ผ่านการประเมินฯ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(Licenses) เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้อย่างถูกกฎหมาย ทั้งนี้ ใช้งบประมาณทั้งหมดจากโครงการพัฒนาทักษะฝีมือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
สพร. 7 อุบลฯ ร่วมกับเทคโนฯรักไทยน้ำยืนประเมินสัญจรช่างไฟฟ้า
สพร. 7 อุบลฯ ร่วมกับเทคโนฯรักไทยน้ำยืนประเมินสัญจรช่างไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด