สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประเมินความรู้ความสามารถ

พฤหัส ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๐๓
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายศิริลักษณ์ อั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวให้กำลังใจในการดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่ขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 19 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประเมินความรู้ความสามารถ

สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ  สาขาช่างเชื่อมแม็ก  และสาขาช่างเชื่อมทิก ที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประเมินความรู้ความสามารถ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด