ประกาศ "ไทยร่วมใจ" ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม แจ้งผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีน 1-8 ก.ค. 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันนัดใหม่

พุธ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๑๕
ตามประกาศของ "ไทยร่วมใจ" ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแจ้งให้ผู้ที่มี อายุ 18 - 59 ปี ที่มีคิวฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันนัดใหม่ ดังนี้
ประกาศ ไทยร่วมใจ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม แจ้งผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีน 1-8 ก.ค. 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันนัดใหม่

คิวฉีดวัคซีนเดิม               คิวฉีดวัคซีนใหม่

1-2 กรกฎาคม 2564         7 สิงหาคม 2564

3-4 กรกฎาคม 2564         8 สิงหาคม 2564

5-6 กรกฎาคม 2564         9 สิงหาคม 2564

7-8 กรกฎาคม 2564         10 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีคิวนัด ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ให้ทราบทันที เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการฉีดวัคซีนผ่านช่องทาง www.ไทยร่วมใจ.com

FB FANPAGE/ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย และสายด่วนวัคซีน 1516

หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย - มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน

 

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประกาศ ไทยร่วมใจ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม แจ้งผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีน 1-8 ก.ค. 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันนัดใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด