เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จ. บุรีรัมย์ หัวใจสีเขียว คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พุธ ๐๔ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๑๕
ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ที่กระทบด้านการท่องเที่ยวอย่างหนัก เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จ.บุรีรัมย์ ไม่หยุดพัฒนา คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ประจำปี 2563 ระดับเงิน หรือ ดีมาก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การันตีความเป็นโรงแรมที่มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ พร้อมการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการพัฒนาท้องถิ่น

นายประณัย สายชมภู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด ในฐานะผู้แทนขององค์กร เผยว่า แม้ในขณะนี้ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พักต่างๆ จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น แต่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใน เพ ลา เพลิน ยังคงช่วยเหลือกันอย่างเข้มแข็งในการพัฒนาการบริการ และองค์กรอย่างต่อเนื่อง และได้ใส่ใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรหรือพลังงานที่สิ้นเปลือง ลดการสร้างมลพิษ ซึ่งส่วนหนึ่งจะทำให้องค์กรสามารถลดรายจ่ายไปได้ในสถานการณ์เช่นนี้ อีกทั้งยังได้ช่วยโลก ช่วยสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนให้กับการดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นด้วย การได้รับรางวัล Green Hotel ระดับเงิน หรือดีมาก ของ เพ ลา เพลิน ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเรา และเราจะไม่หยุดพัฒนา  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของเราทุกท่านแน่นอน

นอกจากการพัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เพ ลา เพลิน ยังร่วมผลักดันกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ทั้งในด้านของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในอนาคตต่อไป

ที่มา: วิชั่น ออน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด