เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : DataGuard Administration

พุธ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๓๔
Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : DataGuard Administration
เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : DataGuard Administration

หลักสูตร Oracle Data Guard จะสอนให้ผู้เรียน รู้วิธีปกป้องฐานข้อมูล Oracle ของคุณจากการ หยุดทำงานตามแผนและไม่ได้วางแผนไว้ ในหลักสูตรนี้คุณจะได้รู้จักกับ Oracle Database Exadata Cloud Service หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้อบรมเข้าใจฐานข้อมูล Data Guard standby ของ Data Guard ว่า สามารถใช้เพื่อสนับสนุนฟังก์ชันการผลิตต่างๆ ได้อย่างไร รวมถึงการรายงานการสืบค้นและการทดสอบในขณะที่อยู่ใน standby role เรียนรู้วิธีจัดการและแก้ไขปัญหาการกำหนดค่า Data Guard

ระยะเวลาอบรม 5 วัน

เริ่มอบรมเวลา 10.00 - 17.00 น.

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • สร้างระบบที่พร้อมใช้งานสูง
 • การประมวลผลทางธุรกิจแบบ Offload จำเป็นต้องไปยังระบบอื่น
 • จำเป็นต้องสำรองข้อมูลออฟโหลดไปยังระบบอื่น
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Oracle Database Exadata Cloud Service

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Administrator
 • Database Administrator
 • Implementer

ความรู้พื้นฐานที่ควรมีก่อนการอบรม

 • Oracle Database 11g: Administration Workshop I Ed 2
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop II Ed 2
 • Database Administration
 • Linux operating system fundamentals

แนะนำหลักสูตรต่อเนื่อง

 • Oracle Database 12c : Oracle Automatic Storage Management Administration
 • Oracle Database 12c : Grid Infrastructure Administration
 • Working knowledge of Oracle Database 11g : Release 2, including Clusterware , ASM and RAC
 • Oracle Database 12c : ASM Administration
 • Oracle Database 12c : Clusterware Administration

During 5 Days

Classroom : Private ; Public
Price 45,750 Baht / Person

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. หลักสูตรที่ทาง ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จัดอบรม สามารถเปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
 2. ในวันอบรม ให้ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ในการอบรม
 3. ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน
 4. ราคานี้รวมห้องอบรม และ Coffee Break สำหรับผู้อบรมทุกท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน

 1. ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
 2. ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน

ลงทะเบียนอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณอภิรัฐ โสภณมณี
Mobile : 089-408-6789
ID Line : thaitc
E-Mail : [email protected]
www.thailandtrainingcenter.net
https:/…gcenter

ตารางอบรมประจำปี 2564

Group : Admin (คลิก) bit.ly/…3mtNfw5
Group : Develop (คลิก) bit.ly/…2WkJXAg
Group : Application (คลิก) bit.ly/…2WiFYUY
Tutor OCA 12c (คลิก) bit.ly/…3nmx2tI

ที่มา: Thailand Training Center

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : DataGuard Administration

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด