ขอขอบคุณ! ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี และครอบครัว มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุน ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

จันทร์ ๐๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๒๒
(2 ส.ค.64) ผศ.ดร. ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU และครอบครับ ส่งมอบชุด CPE จำนวน 300 ชุด ,หมวกคลุมศรีษะจำนวน 300 ชุด และหน้ากากเฟสชิลด์ จำนวน 300 ชิ้นสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ นักศึกษาและประชาชน เพื่อขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านได้มีแรงกายแรงใจในการปฎิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 โดยมี อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ
ขอขอบคุณ! ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี และครอบครัว มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุน ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบพระคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น ชุด PPE อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการนักศึกษา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน SPU อาคาร 11  ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903  คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอขอบคุณ! ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี และครอบครัว มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุน ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด