PTG มอบกาแฟพันธุ์ไทย ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.พระมงกุฎเกล้า

ศุกร์ ๓๐ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๐๔
นายอนันต์ รัตนมั่นคง (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทกาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ในกลุ่ม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG มอบเครื่องดื่มกาแฟพันธุ์ไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตลอดจนประชาชน ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ภายในศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.พระมงกุฎเกล้า โดยมี พันเอก รชต ลำกูล (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อเร็วๆ นี้
PTG มอบกาแฟพันธุ์ไทย ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.พระมงกุฎเกล้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด