ก.แรงงาน ร่วมไทยซัมซุง พัฒนาช่างแอร์ ชวนทดสอบเป็นช่างไลเซนส์

พฤหัส ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๒๔
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด พัฒนาช่างแอร์คุณภาพ พร้อมชวนช่างฝีมือทั่วประเทศเป็นช่างไลเซนส์
ก.แรงงาน ร่วมไทยซัมซุง พัฒนาช่างแอร์ ชวนทดสอบเป็นช่างไลเซนส์

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งประชาสัมพันธ์ให้ช่างฝีมือเข้ารับการประเมินฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ภายใต้การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ปี 2564 กพร.ร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด พัฒนาทักษะให้แก่ช่างของร้านค้าผู้แทนจำหน่ายและแรงงานที่สนใจซึ่งนำร่องการฝึกอบรมในหลักสูตร การติดตั้ง การซ่อม และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ดำเนินการแล้ว 200 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท ไทยซัมซุง จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรฐานการฝึกที่ปลอดภัยรองรับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งบริษัทได้สนับสนุนเครื่องปรับอากาศให้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (สพร.3 ชลบุรี) จำนวน 11 ชุด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (สพร.13 กทม.) จำนวน 10 ชุด เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมดังกล่าว นอกจากนี้ กพร.ยังได้ส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่บริษัทในการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านการพาณิชย์ขนาดเล็กหรือสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยทั้งนี้ ในปี 2565 กพร.และบริษัทมีแผนฝึกอบรม ทดสอบ และประเมินความรู้ให้แก่ช่างของบริษัท เฉพาะที่ศูนย์ฝึก จ.ชลบุรี จำนวน 10 รุ่นๆละ 20 คน ซึ่งจะวางแผนขยายผลการฝึกอบมสาขาทั่วประเทศต่อไปหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย"ความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่เพียงแค่พัฒนาทักษะให้แก่ช่างเครื่องปรับอากาศเท่านั้น แต่ยังยกระดับฝีมือแรงงานและการบริการให้มีคุณภาพอย่างมีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยแก่ช่าง และผู้รับบริการ

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนช่างฝีมือสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ เข้าฝึกการอบรม ทดสอบ และประเมินความรู้ความสามารถ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สพร.และ สนพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4" อธิบดี กพร.กล่าว

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน ร่วมไทยซัมซุง พัฒนาช่างแอร์ ชวนทดสอบเป็นช่างไลเซนส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด