ขอเรียนร่วมงานสัมมนา นิทรรศการ พร้อมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการจากประเทศเกาหลี ในงาน "K-Food Wellness in Thailand"

พฤหัส ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๔๒
ขอเรียนร่วมงานสัมมนา นิทรรศการ พร้อมด้วยการเจรจาจับคู่ธุรกิจ กับผู้ประกอบการจากประเทศเกาหลี ในงาน "K-Food Wellness in Thailand" เพื่อส่งเสริม K-Food ที่ดีต่อสุขภาพ และสนับสนุนการส่งเสริมการค้า การลงทุนให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
ขอเรียนร่วมงานสัมมนา นิทรรศการ พร้อมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการจากประเทศเกาหลี ในงาน K-Food Wellness in Thailand

เนื่องด้วยผู้บริโภคชาวไทยให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและภูมิคุ้มกันมากขึ้น สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยจึงจัดงาน 'K-Food Wellness in Thailand' เพื่อส่งเสริม K-Food ที่ดีต่อสุขภาพ และสนับสนุนการส่งเสริมการค้า การลงทุนให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อสุขภาพ ,กิมจิ , โสม ,ผลไม้ ,ซอสปรุงรส  etc.

รายละเอียดกิจกรรม

  • รับฟังการบรรยายให้ความรู้ ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
  • ให้คำแนะนำ พร้อมตัวอย่างให้ชิม อาทิเช่น โสม,ผลไม้เกาหลี
  • การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (ออนไลน์) กับผู้ขายจากเกาหลี (มีล่ามแปลภาษา)
  • มีหน่วยงานให้คำแนะนำการนำเข้าสินค้าจากประเทศเกาหลี

- กำหนดวันจัดงาน: วันพฤหัสที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00-17.00 น.

- สถานที่: ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมคาร์ลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ

- วิธีการเข้าร่วม

        1) ส่งการแนะนำบริษัทเป็นภาษาอังกฤษและแจ้งสินค้าที่คุณต้องการนำเข้า 

        2) ชื่อผู้เข้าร่วม ตำแหน่ง

หรือ ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่: bit.ly/…ิม :โทร.02-539-7294 ,083-096-7355 ,086-329-5265 ,083-096-7352

หรือทางอีเมล์:[email protected] ,[email protected]

หมายเหตุ:

  • มีบริการล่ามแปลภาษา และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
  • ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และกิจกรรมได้ตามที่เห็นสมครวร โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานทราบล่วงหน้า

ที่มา: เค.ที.ซี.ซี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด