ม.ศรีปทุม ร่วมกัลยาณมิตร โดยสโมสรนักศึกษา ส่งมอบถุงสู้ๆนะ ชุมชนเขตคลองเตย สู้ภัยโควิด-19

อังคาร ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๘
มหาวิทยาลัยศรีปทุม(SPU) และกัลยาณมิตร โดย นายอนันตชัย เผ่าด้วง นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ผนึกกำลังลงพื้นที่ชุมชนพัฒนาใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นำถุงสู้ๆนะ ส่งมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เพื่อขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้มีแรงและกำลังใจที่ดีในการต่อสู้ชีวิตและผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ม.ศรีปทุม ร่วมกัลยาณมิตร โดยสโมสรนักศึกษา ส่งมอบถุงสู้ๆนะ ชุมชนเขตคลองเตย สู้ภัยโควิด-19
ม.ศรีปทุม ร่วมกัลยาณมิตร โดยสโมสรนักศึกษา ส่งมอบถุงสู้ๆนะ ชุมชนเขตคลองเตย สู้ภัยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด