แพร่ ดีเดย์ 27ก.ค. "แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19"

อังคาร ๒๗ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๕๕
พช.แพร่รับนโยบาย มท. ดูแลปชช. จัดโครงการ "แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19" มอบสิ่งของจำเป็นดูแลประชาชน วันที่ 27 ก.ค. 64 ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้ง และ สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของกลุ่มยากจน กลุ่ม เปราะบาง กลุ่มด้อยโอกาส ตลอดจนถึงกลุ่มที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่/สมาคม แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ เครือข่ายงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และภาคเอกชน ได้ จัดทำโครงการ "แก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด -19" ปี 2564 มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด , หน้ากากผ้า 600 ชิ้น , เมล็ดพันธุ์ผัก 327 ชุด, เสียมขุดดิน 100 เล่ม, อาหาร 600 กล่อง, น้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาว 200 ขวด ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (บริเวณเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่) โดยจะส่งมอบผ่านผู้แทนอำเภอ โดยท่านนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เพื่อนำไป มอบให้กลุ่มเป้าหมายระดับอำเภอต่อไป

"ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนองค์กร/เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ต้องมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้น้อยที่สุด โดยอาศัยการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้เกิดความต่อเนื่องขยายผลไปทุกครัวเรือน" นายสุสังข์ กล่าว

ที่มา: อิมเมจ โซลูชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด