องค์การเภสัชกรรมยืนยันการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่า จำนวน 5 ล้านโดส เริ่มนำเข้าในประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาสสี่ปีนี้

23 Jul 2021

แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำในเอเชีย ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับองค์การเภสัชกรรม ในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่า จำนวน 5 ล้านโดส โดยจะทยอยนำเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงไตรมาสสี่ของปี 2564 ทั้งสองหน่วยงานจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในการขยายการเข้าถึงวัคซีนทางเลือก พร้อมวางแผนการจัดหาวัคซีนในวาระถัดไป เพื่อเร่งส่งเสริมแผนการฉีดวัคซีนของประเทศ และสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

องค์การเภสัชกรรมยืนยันการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่า จำนวน 5 ล้านโดส เริ่มนำเข้าในประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาสสี่ปีนี้

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า "องค์การเภสัชกรรมมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนแผนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีบทบาทในการเป็นตัวแทนของภาครัฐในการจัดหาวัคซีนทางเลือก ภายใต้การอนุมัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน (EUA) เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทางองค์การฯ จะประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และแซดพี เทอราพิวติกส์ เพื่อเตรียมการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่าสำหรับปี 2565 ต่อไป"

นางสุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า "ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่ยังคงยืดเยื้อ และสร้างความท้าทายต่อระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง การเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของโมเดอร์น่าในประเทศไทย แซดพี เทอราพิวติกส์ ได้นำเอาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่โดดเด่นมาสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและสถานพยาบาลเอกชน เพื่อส่งเสริมแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมสร้างเกราะป้องกันที่จำเป็นในอนาคต สำหรับสายพันธุ์ใหม่ที่น่ากังวล (Variants of Concern) เมื่อมีข้อมูลสนับสนุนจากการศึกษาทางคลินิก และได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานภาครัฐ"

นางสาวพักตร์นลิน บูลกุล ประธานกรรมการบริหาร ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า "ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย มีความพร้อมด้านคลังสินค้าและการจัดเก็บแบบควบคุมอุณหภูมิด้วยมาตรฐานระดับโลก โดยมีพื้นที่รวมกว่า 40,000 ตร.ม. เราจึงมีศักยภาพในการจัดเก็บและกระจายวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าจำนวนมาก ด้วยประสบการณ์กว่า 70 ปีในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้จัดจำหน่ายวัคซีนกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ซิลลิค ฟาร์มา มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามพันธกิจหลักของบริษัทในการส่งเสริมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการผลักดันแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างครบวงจร เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวหลังสภาวะวิกฤตของประเทศไทย"

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า "เพื่อเร่งกระบวนการแผนการฉีดวัคซีน ส่งเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ และต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมโรงพยาบาลเอกชนมีความมุ่งมั่นในการจัดหาวัคซีนทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ประชาชน โดยได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ พร้อมทั้งดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลและการอนุมัติใช้ในภาวะฉุกเฉิน (EUA)"

เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในการวิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สำรอง กระจาย ยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ สนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จัดองค์การเภสัชกรรมอยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจประเภทบริการสังคมและเทคโนโลยี องค์การเภสัชกรรมจึงไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเพื่อการค้าหากำไรให้แก่รัฐ แต่เป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เกี่ยวกับ แซดพี เทอราพิวติกส์
แซดพี เทอราพิวติกส์ เป็นพันธมิตรทางการค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมบริการด้านการดูแลสุขภาพ มีสำนักงานอยู่ใน 13 ประเทศในเอเชีย และเจ้าหน้าที่กว่า 2,500 คน เรามุ่งหวังที่จะเร่งพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ผ่านความเป็นเลิศทางพาณิชย์ ศักยภาพในตลาดที่แข็งแกร่ง และจรรยาบรรณที่เข้มแข็ง ความมุ่งมั่นของเราคือการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพให้มากขึ้น ขับเคลื่อนผ่านกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น ถูกต้อง และความเป็นเลิศในทุกๆ สิ่งที่เราทำ

เกี่ยวกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เป็นองค์กรเอกชนที่ก่อตั้งถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปี 2522 และมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปัจจุบันสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมีสมาชิกที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็ก และขนาดใหญ่รวมกัน 330 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชนเป็นสมาคม ที่ได้รับการยอมรับ และให้ความสำคัญจากโรงพยาบาล, หน่วยราชการ, นักธุรกิจ และประชาชน สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลช่วยเหลือประชาชน และประสานงานให้เกิดความร่วมมืออันดี ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง