สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ศุกร์ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๕
วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กับผู้ที่ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเป็นลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ จำนวน 16 คน และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 6 คน ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามาถจะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และบัตรประจำตัว เพื่อนำไปประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด