ขอขอบคุณ! มูลนิธิสร้างสรรค์สังคม มอบผลไม้ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ศูนย์วัคซีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อังคาร ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๖
มูลนิธิสร้างสรรค์สังคม จิตอาสา สนับสนุนผลไม้องุ่นแดงแสนอร่อย จำนวน 70 กล่อง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นกำลังใจ โดยมี อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ
ขอขอบคุณ! มูลนิธิสร้างสรรค์สังคม มอบผลไม้ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ศูนย์วัคซีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบพระคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการนักศึกษา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน SPU อาคาร 11 โดยท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903  คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอขอบคุณ! มูลนิธิสร้างสรรค์สังคม มอบผลไม้ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ศูนย์วัคซีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด