"RBF" มอบ Infusion pump ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด รพ.พระมงกุฎเกล้า

อังคาร ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๑๔
แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) ด้วยระบบส่งสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อใช้ควบคุมการให้สารละลาย หรือการให้น้ำเกลือกับผู้ป่วยโควิดในห้องไอซียู ตามปริมาณที่แพทย์สั่งให้ผู้ป่วยแต่ละราย ช่วยลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ โดยมี พันเอก รชต ลำกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อเร็วๆ นี้
RBF มอบ Infusion pump ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด รพ.พระมงกุฎเกล้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด