ทีเซลล์ จับมือร่วมกับ สกสว. APEC และ AUTM จัดงานอบรม APEC Bio-Medical Technology Commercialization Training Center (APEC TCTC) 2021

อังคาร ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๕๒
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน จับมือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) และ Association of University Technology Managers (AUTM) ร่วมจัดงานอบรม APEC Bio-Medical Technology Commercialization Training Center (APEC TCTC) 2021 หัวข้อ "Commercialization Strategies" โดยผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ในวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-10.30 น. การจัดงานอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนสร้างนักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ให้แก่ประเทศและภูมิภาค ผลักดันให้เกิดการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อีกทั้งสร้างธุรกิจสู่อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและสู่ระดับสากล

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรม พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรกูรูผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ อาทิ Paul J. Corson และ Mary Albertson จาก Association of University Technology Managers (AUTM) ร่วมด้วยวิทยากรรับเชิญ Thom Ruhe ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ Spin Outs and Startups และ ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ Technology Transfer Consultant ที่ให้เกียรติเข้าร่วมอบรม (panelist) ในครั้งนี้ด้วย

ที่มา: ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด