Dow จับมือ Solvay มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดเพิ่ม

จันทร์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๗
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และกลุ่มบริษัท โซลเวย์ ในประเทศไทย (Solvay) ได้ส่งน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เป็นมิตรเป็นกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 ลิตร ให้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายให้ทุกสำนักเขตใน กทม. นำไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดในพื้นที่ระบาด โดยมี นายภานุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนมอบให้กับสำนักงานเขตต่าง ๆ
Dow จับมือ Solvay มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดเพิ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด