ป้องกันโควิด-19 ยึดหลัก D-M-H-T-T

จันทร์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๑
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผย #จุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมในที่สาธารณะ เช่น ราวบันได ห้องน้ำสาธารณะที่ใช้ร่วมกัน ลูกบิดหรือที่จับประตู #หากสัมผัสแล้วควรรีบล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเร็ว เพื่อป้องกันโควิด 19 พร้อมแนะผู้ที่ออกไปทำงานนอกบ้านต้องเข้มมาตรการ D-M-H-T-T เป็นการป้องกันโรคและลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาติดต่อสู่คนในครอบครัว
ป้องกันโควิด-19 ยึดหลัก D-M-H-T-T

เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ป่วย #ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ในที่สาธารณะ และลดการเดินทางไปยังสถานที่แออัดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือมีคนอยู่เป็นจำนวนมาก แต่หากจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานหรือออกนอกบ้านไปทำธุระส่วนตัว #ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้น

สำหรับจุดเสี่ยงที่มีโอกาสจะสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ ในที่สาธารณะ ที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ราวบันได ห้องน้ำสาธารณะที่ใช้ร่วมกัน ลูกบิดหรือที่จับประตู โทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันในองค์กร ไมโครโฟน ราวจับรถสาธารณะ เหรียญหรือธนบัตร ตู้ ATM โต๊ะทำงาน รถเข็นหรือตะกร้าในห้างหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ปุ่มกดลิฟต์ และที่เปิดประตูรถสาธารณะ เป็นต้น

ที่สำคัญ! หากมีการสัมผัสจุดเสี่ยงหรือใช้ของร่วมกับผู้อื่น ควรรีบล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเร็ว และ #เลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน #ทั้งในที่ทำงาน และ #ในครอบครัวเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อ

ควรยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่

  • D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
  • M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 (เฉพาะกรณี)
  • T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

หากกลับถึงบ้านแล้วต้องทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาติดต่อสู่คนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้อยู่ร่วมบ้านกับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะถ้ากลุ่มดังกล่าวได้รับเชื้อจะมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่น

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ที่มา: โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด